Přeskočit na: Hlavní nabídku ~ Konec stránky


Portfolio architektura


Sekce architektura exteriéru představuje soubor staveb, které byly vždy řešeny v rámci hlavního předmětu oboru - Ateliérová tvorba. Každá stavba zahrnuje kompletní návrh architektonický a částečný stavební a konstrukční. Některé projekty jsou dále doplněny návrhem interiéru.

 

Sekce architektura interiéru představuje soubor návrhů, které byly vždy řešeny v rámci vedlejšího předmětu oboru -  Interiérová tvorba. Každý projekt zahrnuje prostorový návrh interiéru a je doplněn o řešení materiálové a barevné. Součástí projektu je též výběr nebo vlastní návrh nábytkového mobiliáře.

 

Sekce urbanismus představuje soubor návrhů, které byly řešeny v rámci vedlejšího předmětu oboru -  Urbanistická tvorba. Každý projekt zahrnuje kompletní rozbor území, návrh zástavby pro danou oblast včetně rozvržení zeleně. Některé projekty jsou doplněny návrhem architektonické podoby objektu.

 

Sekce konstrukce představuje soubor stavebních a konstrukčních řešení, které byly  řešeny v rámci jednotlivých předmětů oboru -  Ateliérová tvorba konstrukční část, betonové konstrukce a ocelové konstrukce. Některé návrhy jsou doplněny např. řešením technologie budovy nebo statickým výpočtem.

 

Sekce počítačová grafika představuje soubor návrhů, které byly  řešeny v rámci vedlejšího předmětu oboru -  Počítačová grafika. Pro jednotlivé práce byly použity programy Archicad a Cinema 4D.