Přeskočit na: Hlavní nabídku ~ Konec stránky


Architektura - interiéry

Sekce architektura interiéru představuje soubor návrhů, které byly vždy řešeny v rámci vedlejšího předmětu oboru -  Interiérová tvorba. Každý projekt zahrnuje prostorový návrh interiéru a je doplněn o řešení materiálové a barevné. Součástí projektu je též výběr nebo vlastní návrh nábytkového mobiliáře.

Interiér hotelové haly s restaurací

 

Interiér hotelové vstupní haly s restaurací

 

Práce řeší interiérový návrh ateliérového projektu 3. Jedná se o navržený (avšak nepoužitý) architektonický návrh hotelu v Dolních Břežanech.

Navržený hotel pojme cca 300 hostů a specializuje se na firemní konference a školení. Po stranách objektu jsou umístěna křídla s hotelovými pokoji a uprostřed je prosklený kubus, kde je navržena společenská část. Tato část se dělí na dvě půlky. První půlka je hotelová hala s galerií přes všechna podlaží. Z každé galerie je vstup do hotelové části. Druhou půlka slouží různým veřejným aktivitám - v 1.np a v 2.np je umístěna restaurace, v 3.np kavárna s cukrárnou, 4.np promítací sál, 5.np konferenční sál a 6. np konferenční sál s galerií. Hotel je v přízemní doplněn a bazén, fitness centrum a pizzerii. Předmětem zájmu tohoto projektu je právě vstupní hala a restaurace, to vše v rozsahu dvou podlaží. (více)

Interiér restaurace Interiér vstuní haly přízemí Interiér vstuní haly galerie mobiliář pohledy na stěny