Přeskočit na: Hlavní nabídku ~ Konec stránky


Architektura - exteriéry

Sekce architektura exteriéru představuje soubor staveb, které byly vždy řešeny v rámci hlavního předmětu oboru - Ateliérová tvorba. Každá stavba zahrnuje kompletní návrh architektonický a částečný stavební a konstrukční. Některé projekty jsou dále doplněny návrhem interiéru.

Výstavní hala pro Model Prahy Logistické centrum Boxair Perspektiva back Lávka pro pěší Viladum vila Vanilla

 

Výstavní hala pro model Prahy

 

Návrh výstavní haly pro model Prahy je závěrečný školní projekt. Jedná se o projekt diplomní, jehož cílem bylo architektonicky a urbanisticky zpracovat zadané území na Letné.

Zadání diplomové práce znělo: Výstavní hala pro model Prahy. Hlavní myšlenkou této práce je navázat na historický odkaz Letné a zároveň toto místo povýšit na “místo setkání a relaxace”. Proto hlavní budovu výstavní haly doplňují ještě další dvě. Tak aby všechny tři tvořily ucelený komplex pro široký okruh lidí. Každá z navržených budov může fungovat samostatně, ale dohromady se navzájem doplňují, jak po stránce funkční tak po stránce architektonické. Na oko diváka působí jako celek, přestože každá slouží jinému účelu. Všechny tři stavby svým výrazem charakterizují přírodní podstatu parku, ale zároveň navazují na přísnou pravoúhlou uliční síť okolní zástavby. Řešení urbanistické i architektonické vychází ze snahy, uvést do souladu krásné prostředí parku a moderní stavby a přitom výrazně nenarušit charakter parku.  (více)

Výstavní hala pro model prahy Výstavní hala pro model prahy Výstavní hala pro model prahy Výstavní hala pro model prahy Výstavní hala pro model prahy

 

Logistické centrum Boxair

 

Návrh logistického centra na mezinárodním letišti v Praze Ruzyni je ateliérový projekt pátého ročníku. Navržená stavba představuje doplňkovou skladovací halu k té současné.

Navrhované logistické centrum bude součástí stávající zástavby na mezinárodním letišti v Praze Ruzyni. Okolní stávající objekty jsou jak svojí architekturou tak velikostí nevýrazné, tudíž LC zde bude plnit funkci vizuální dominanty prostoru. Koncept navrhované stavby spočívá v propojení dvou funkčně nezávislých celků v jeden společný provozní. Objekt se hmotově skládá ze dvou křivkových částí (výsečí kružnice), které jsou vzájemně prolnuty. Hmota nižší plní funkci skladovací haly, výrazně převažuje ve svém horizontálním směru a její půdorysné rozměry jsou 85x35m (půdorysné rozměry přesahující střechy jsou 105x50m). Oblouková střecha haly je vynášena sedmi mohutnými ocelovými příhradovými nosníky. Hmota vyšší je koncipována jako administrativní budova a zázemí logistického centra. Naopak tato část svým rozměrem výrazně dominuje ve vertikálním směru. (více)

 

Logistické centrum Boxair Logistické centrum Boxair Logistické centrum Boxair Logistické centrum Boxair Logistické centrum Boxair

 

Vícegenerační rodinný dům

 

Návrh vícegenračního rodinného domu je závěrečný školní projekt první etapy studia. Jedná se o projekt bakalářský, jehož cílem bylo architektonicky a urbanisticky zpracovat zadané území v Suchdole.

Projekt řeší novostavbu vícegeneračního rodinného domu v klidné lokalitě nedaleko Prahy. Na přání investora je navržen jako dvougenerační. Stavba je na parcele orientována severo-jižním směrem s výhledem na Prahu. Hmotově se dům dělí na tři části – hlavní obytný kubus, garáž a zimní zahrada. Jeho obytná plocha je 144m2 a užitná plocha 438m2., ta je rozdělena do dvou podlaží a suterénu. V domě jsou navrženy dvě bytové jednotky (2+kk a 4+kk) pro šest členů rodiny. Byt 2+kk je řešen bezbariérově. Konstrukční systém stavby je podélný stěnový. Objekt je kompletně navržen ze systému Porotherm od firmy Wienerberger.

 

Perspektiva back Perspektiva front

 

Návrh lávky pro pěší a cyklisty

 

Lávka je navrhována pro motorovou dopravu a zároveň pro pěší přes velmi frekventovanou čtyřproudovou komunikaci. Lávka bude spojovat dvě města, která jsou od sebe vzdálena asi tři kilometry, přes právě zmíněnou komunikaci. Na lávku jsou kladeny nároky pro bezbariérové využívání, dle toho byla lávka koncipována.

Navrhovaná lávka musí překlenout prostor široký 32 metrů. Přičemž samotný prostor komunikace je široký 16 metrů. Prostor komunikace se skládá ze čtyř silničních pruhů a dále prostoru náležící ke komunikaci. Po stranách komunikačního prostoru se nacházejí svahy o sklonech 1:2 (3m vysoký) a 1:3 (2m vysoký). Výška jednotlivých svahů je rozdílná o jeden metr. Tvar lávky vychází z přírodních organických tvarů a z morfologie terénu, tak aby byla do krajiny co nejpříjemněji zakomponována. (více)

 

Perspektiva Perspektiva front

 

Návrh viladomu - Vila Vanilla

 

Návrh viladomu s názvem Vila Vanilla je první ateliérový projekt studia. Jedná se o menší bytový dům v lokalitě Suchdol v Praze. Cílem práce bylo navrhnout bytový dům s rodinným charakterem a jedním bezbariérovým bytem.

Parcela pro návrh viladomu je ve své podstatě rovinatá s minimálním převýšením a velmi příznivě orientována východo-západním směrem. Navržený dům je čtyřpodlažní s garážemi umístěnými na terénu. Navržený objekt vizuálně působí jako jedna hmota, která je rozčleněna materiály a různě ustoupenými terasami. Jako velmi významný prvek zde působí vertikální tubus schodiště, ten slouží jako hlavní komunikační prostor s přístupy do jednotlivých bytů. Celkem je zde navrženo šest bytů se zázemím v suterénu.

 

Perspektiva Viladum vila Vanilla Perspektiva Viladum vila Vanilla Perspektiva Viladum vila Vanilla