Přeskočit na: Hlavní nabídku ~ Konec stránky


Konstrukce

Sekce konstrukce představuje soubor stavebních a konstrukčních řešení, které byly  řešeny v rámci jednotlivých předmětů oboru -  Ateliérová tvorba konstrukční část, betonové konstrukce a ocelové konstrukce. Některé návrhy jsou doplněny např. řešením technologie budovy nebo statickým výpočtem.

Konstrukční řešení logistického centra Boxair

 

Konstrukční řešení logistického centra Boxair

 

Projekt navazuje na studii logistického centra Boxair. Je vypracovaný na úrovni dokumentace ke stavebnímu povolení. Práce je doplněna o statické výpočty betonových a ocelových konstrukcí.

Objekt skladovací haly je kompletně navržen z oceli. Hlavním nosným prvkem je sedm podél-ných ocelových příhradových nosníků, které vynášejí střešní plášť. Příhradové nosníky jsou ztuženy čtyrmi pomocnými příčnými ocelovými příhradovými nosníky, které zároveň slouží jako podpora pro konzolový přesah střešního pláště. Podélné příhradové nosníky jsou podporovány ve dvou řadách ocelovými sloupy HEB 300. Nosník tak tvoří spojitý nosník o třech polích na rozpon cca 33m. Z důvodu zachyceni velké horizontální síly v základu jsou podélné příhradové nosníky v podlaze doplněny o ocelové táhlo, které přebírá většinu horizontální síly. Základové konstrukce pod halou jsou navrženy betonové - pod nosníky pasy a pod sloupy patky. Objekt administrativy je naopak z větší části navržen ze železobetonu, vyjma vrchní části (přesahu střechy), ta je z oceli. Konstrukční systém byl volen kombinovaný stěny plus sloupy. (více)

Půdorys 1.NP Řez AA Řez BB Základy Pohled