Přeskočit na: Hlavní nabídku ~ Konec stránky


Urbanismus

Sekce urbanismus představuje soubor návrhů, které byly řešeny v rámci vedlejšího předmětu oboru -  Urbanistická tvorba. Každý projekt zahrnuje kompletní rozbor území, návrh zástavby pro danou oblast včetně rozvržení zeleně. Některé projekty jsou doplněny návrhem architektonické podoby objektu.

Architektonická situace lokalita Čína Architektonická situace lokalita Lednice

 

Urbanistický návrh lokality Čína

 

Řešené území, jehož název je lokalita Čína, je součástí pražské městské části Vysočany, která se v dřívějších dobách specializovala na průmysl. Většina podniků v lokalitě již zanikla nebo není využívána. Území je celkově značně zanedbáno a zdevastováno.

Navrženou zástavbu nejvíce ovlivňuje tvar území, který představuje půlkruh. Půdorysně zástavba tvoří dvě soustředné kružnice, mezi kterými vede obslužná komunikace. Středem území směrem od severovýchodu na jihozápad probíhá pomyslná osa, kolem které je zástavba souměrná. Osou vede hlavní pěší napojení skrz území na městskou hromadnou dopravu na sever a směrem na jih k rekreačním a oddychovým oblastem kolem řeky Rokytky. Kolem pomyslné osy jsou komponována všechna zajímavá místa v území – jezírko, park, hřiště, dětské hřiště, pěší stezka a v neposlední řadě sem směřují všechny objekty. Typ a podlažnost zástavby byl volen dle územního plánu. Vnější půlkruh zástavby tvoří izolované  bytové domy jednoduchého obdélníkového tvaru, které mají pět podlaží a suterén. Půdorysný rozměr objektů je cca 25x55 metrů.  (více)

Architektonická situace Perspektiva od vjezdu Perspektiva od hřiště Perspektiva od MS Celková perspektiva lokality

 

Urbanistický návrh vysoké školy zahradnické v Lednici

 

Řešená parcela se nachází v jihomoravském kraji ve městě Lednice. Zastavovaná parcela je v majetku vysoké školy Mendelovy s hlavním sídlem v Brně a zde v Lednici má umístěnou svoji zahradnickou fakultu. Cílem úlohy je zrenovovat a dostavět komplet celý areál fakulty. V současné době je stav ve škole velmi neutěšený, v systému školy není žádný řád.

Návrh nové školy je velmi ovlivněn tvarem území. Požadavek školy byl, vytvořit veřejný prostor, kde by mohli žáci zároveň vystavovat svoje výpěstky a vytvoření různých aktivit pro studenty na volný čas (ty tam v tuto chvíli nejsou žádné). Z těchto předpokladů bylo vycházeno zejména. Vstup do areálu na jižní straně byl ponechán. Navržený areál je vizuálně rozdělen na dvě části – veřejnou a poloveřejnou. Část veřejná je tvořena budovami pro výuku a skleníky pro vystavování. Část poloveřejná je tvořena kolejemi a sportovištěm. Ta má samostatný vstup a vjezd na parkoviště. Prostor pro výuku je výrazně navrhován velmi formálně, symetrický podle dvou navzájem kolmých os, ale zástavba v něm je ba naopak velmi organická a hravá a má za úkol odvádět lidi do okolních prostorů. (více)

Architektonická situace Perspektiva od sportoviště Situace parcely Perspektiva školy Perspektiva školy